Reference

Daniel Mareš Project Manager, Solution Konsultant a spolumajitel firmy SEFIRA s.r.o.

Týmové programů pod Petrovým vedením byly sestaveny na základě konkrétního zadání majitelů firmy = nejvyššího managementu. Programy byly zaměřeny na ověření funkčnosti organizační struktury a zmapování postojů, které zásadně ovlivňují úspěšný rozvoj firmy. Program proběhl nejprve pro vedení firmy a senior manažery po té pro celou firmu cca 40 lidí.

Více »

Jiří Jelínek Ředitel společnosti, IANUSS HOME SE

Naše spolupráce začala ne úplně cíleně. To znamená, že v té době jsem neměl žádnou představu o tom, jak by mohla probíhat, co mi přinese a bude li to vůbec k něčemu dobré. Ale protože jsem relativně dlouho vnímal na sobě i na svém (v tu dobu pouze pracovním) okolí, že se určité věci pořád opakují (samozřejmě že to byly věci, které mi nevyhovovaly) a co bylo nejhorší, nerozuměl jsem, proč se tomu tak děje, viděl jsem prostor pro eventuelní spolupráci.

Více »

Lída Vrzalová, HR Manager, SEFIRA spol. s r.o.

Pracovali jsme s Petrem na několika úrovních: s vybranou skupinou zaměstnanců, s celou firmou, s okruhem majitelů i formou individuálního koučinku. Pro mne jako iniciátora spolupráce byl na začátku zajímavý a poučný nejen proces tvorby zadání („vždyť mně to je přece jasné!“), ale i vyjasňování, kdo je vlastně zadavatel a co chce.

Více »