New Perspective

Život je vývoj a růst

Každý, jak jednotlivec, rodina, tým i celá firma prochází obdobími, ve kterých cítí, že je žádoucí nebo nutné něco změnit. A k tomu, aby nezůstalo pouze u pocitů, potřebujete:

  • uvědomit si, co se to vlastně děje = vidět širší souvislosti
  • ukázat, jaké máte další možnosti = rozšířit si obzor
  • rozhodnout se a začít něco dělat jinak = učit se novým postojům a dovednostem

Nacházíte se právě v takovém období a máte odvahu věci skutečně měnit?

 
Děkuji vám za upřímnost. Nastane-li vhodný čas, rád vám budu k dispozici.
Tak, můžeme jít dál.