Poradenství a vzdělávání pro firmy/organizace

FIRMA = SYSTÉM PROFESNĚ MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ

PRINCIPY FUNGOVÁNÍ FIREMNÍHO SYSTÉMU

1. STRUKTURA

Každému jednotlivci, týmu, oddělení je jasně a konkrétně vymezeno jeho místo. Je určeno pracovní náplní = povinnostmi + pravomocemi. Takto popsané přináší jistotu a je pevným bodem spojení s firmou. Struktura určuje místa, hierarchii vztahů a hranice odpovědností.

Struktura

2. DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA MEZI VÝDEJEM A PŘÍJMEM

Tvoří základ všech „výměn“ mezi lidmi = udržuje společnost v chodu.

Struktura

Jakou podobu mají „profesní výměny“ mezi zaměstnanci, týmy, odděleními, atp. uvnitř firmy, ale i vně s jejími subdodavateli, partnery, zákazníky atp. má zásadní vliv na její dlouhodobou prosperitu.

3. SOUNÁLEŽITOST

Každý zaměstnanec má stejné právo být součástí firmy - celku. Celek nerozlišuje funkci nebo postavení a vždy reaguje na chybějící respekt a úctu, na nespravedlivé odchody zaměstnanců atp.

 

 

SYSTÉMOVÉ PRINCIPY FUNGUJÍ NAZÁVISLE NA NAŠÍ VŮLI - A PŘITOM ODRÁŽÍ NÁŠ VLIV

Nežádoucí ovlivnění nastává vstupem osobních motivů / limitů majitelů, manažerů, klíčových zaměstnanců do konkrétní podoby fungování těchto principů.

Nerespektování systémových principů + neochota pracovat s osobními motivy / limity, vede vždy k potížím, které mají ve firmě / organizaci různé a často překvapivé projevy.

 

KONSTRUKTIVNÍ ŘÍZENÍ LIDÍ - FIRMY, TÝMU

  • propojením principů fungování systému s dovednostmi vedení a řízení lidí vzniká ucelený a účinný systém řízení
  • do kvality řízení lidí vstupuje osobnost manažera/vedoucího, proto je zpracování jeho profesně osobnostního profilu a reakce na zjištěný výsledek další podmínkou úspěchu

 

PERSONÁLNÍ PORADENSTVÍ

Na základě nároků nově obsazovaných pozic ve firmě vám vytvořím strukturovaná výběrová řízení s praktickými modelovými situacemi, včetně vypracování profesně osobnostních profilů uchazečů.

Váš finální výběr ověřím z hlediska dynamiky profesně mezilidských vztahů ve vaší firmě.

 

VZDĚLÁVÁNÍ A PROFESNĚ OSOBNOSTNÍ RŮST

Nabízím propojení individuálních vzdělávacích potřeb z oblasti "měkkých dovedností" s osobním koučinkem. Startem je vypracování profesně osobnostního  profilu, který společně se zakázkou klienta vytvoří konkrétní obsah, délku a cenu programu.

Příklady programů kombinovaného koučinku

  • Koučink pro majitele - řízení firmy/systému, vedení a řízení lidí
  • Koučink pro manažery – vedení a řízení lidí
  • Koučink pro exponované pozice – zvládání stresu, rozvoj vitality a zdraví

Novinka

  • Outdoor koučink  – společný běh/chůze, vitalizující techniky + osobní koučink

 

Skupinové vzdělávací programy "na klíč" dle zakázky klienta:

Struktura

 

Ceny jsou odvislé od rozsahu poskytnutých služeb/realizovaných programů.

 

Mám zájem o vaše služby – kontaktní formulář